Myslete na své zdraví


Technika je náš přítel i nepřítel. Slouží nám na každém kroku a na každém kroku nám zároveň Å¡kodí. Je s ní totiž spojeno nepÅ™irozené záření, které se negativnÄ› odráží na Å¡patném fyzickém zdraví i na stavu psychiky. Toto záření je vÅ¡udypřítomné a má naprosto negativní vliv na celý náš organizmus. Ochrana pÅ™ed elektrosmogem je tedy v zájmu každého z nás. A chránit bychom mÄ›li zejména dÄ›ti. S produkty BioProtecht se bude bezpeÄnÄ› cítit celá vaÅ¡e rodina.

Zátěž pro životní prostředí i zdraví

Kolem elektrozařízení vzniká Å¡kodlivé záření. Jelikož je jeho zdroj umÄ›lý, je samozÅ™ejmÄ› i ono nepÅ™irozené. Má negativní dopad jak na celý lidský organizmus, tak i na životní prostÅ™edí. Ochrana pÅ™ed elektrosmogem je tak příležitostí pro každého, komu na vlastním zdraví i bezpeÄí celé rodiny záleží. Tím, že umožníte neutralizaci záření, bude technika, kterou užíváte odruÅ¡ená a vy si tak zajistíte harmonizované prostÅ™edí a bezpeÄí. StejnÄ› tak spolehlivÄ› a úÄinnÄ› vám pomůžou produkty BioProtect v boji proti vysokofrekvenÄnímu záření venku.

Posted in: Nezařazené