Logopedie aneb jak na poruchy komunikace

Logopedie není jen náprava či odstranění vady řeči. Mezi služby v rámci logopedie náleží řešení problémů ohledně komunikace a od ní odvíjející se poruchy. V současné době bohužel neustále přibývá a roste počet populace s logopedickou vadou. U dětí za to může nedostatek času věnování se dítěti, mluvení s ním, rozvíjení jeho komunikačních dovedností. Vliv na to má též četba knih neboli pohádek dítěti před spaním apod. Avšak i u dospělých jedinců je vyšší počet těch, co ve vlastním zájmu vyhledají pomoc a službu logopeda.
postava s bublinou 
Logopedie a poskytované služby v rámci pomoci
 
·         prevence vzniku řečové vady a orofacionální patologie,
·         odstranění a náprava logopedické vady,
·         pomoc a péče při závažnějším komunikačním problému,
·         pomoc v rámci opožděného vývoje řeči,
·         rozvoj slovní zásoby a tvorba stavby řeči,
·         logopedická cvičení,
·         konzultace, analýza, diagnostika problému apod.
 
Kdy využít služby logopeda?
 
Ohledně dítěte a rozvoje řeči je všeobecně vnímáno, jestliže ve třech letech dítě není schopno mluvit, je vyhledání logopeda vhodné. Většinou rodiče jsou upozorněny na vyhledání služby logopeda při pravidelných ročních prohlídkách u dětského lékaře. Někdy též může přijít podnět ze strany učitelky v mateřské školce. Jestliže dítě trpí koktavostí či zadrhává, je třeba návštěvu logopeda neodkládat.
 práce ve dvou
U dospělých jedinců je adekvátní využití služeb logopeda při problému s nesprávnou výslovností hlásek, či s plynulou mluvou bez zadrhávání, pro lepší vyjadřování. Někdy samozřejmě je třeba zajít za logopedem po prodělané vážnější nemoci, jako například po mozkové příhodě apod.
 

Návštěva logopeda aneb co je třeba vědět
 
Někdy můžete obdržet kontakt na pediatra či na základě absolvovaného vyšetření na foniatrii apod. Každopádně je vždy třeba si telefonicky domluvit konkrétní termín, tj. den a hodinu. Jestliže máte doporučení či lékařskou zprávu, je dobré si ji vzít s sebou.

Posted in: Nezařazené