Mít bazén není jen tak, je třeba se o něj starat

Mít vlastní bazén není jen tak. Nestačí vodu napustit, počkat až se ohřeje a jen se koupat. Aby voda vydržela kvalitní a nezávadná, musíme se pravidelně starat nejen o ni, ale i o bazén. S tím nám pomáhají především filtrace, vysavače a různé přípravky, které lze sehnat v mnoha variantách a kombinacích.
Základním přípravkem se mohou stát chlorové tablety. Ty zajistí, že se v bazénové vodě vyskytne aktivní látka, v tomto případě Cl, která zamezuje vzniku nežádoucích jevů. Požadovaná koncentrace Cl ve vodě je vždy uvedena na přípravku. Tuto hodnotu je nutné pravidelně kontrolovat a případně doplňovat. Budete-li se řídit návodem, půjde to samo.
S chlorovými tabletami se můžete setkat především ve dvou variantách:
· MINI – mají hmotnost 20g a hodí se pro menší bazény
· MAXI – mají hmotnost 200g a jsou určeny pro bazény většífly

Použití tablet je rychlé a snadné

Obě varianty seženete v baleních o hmotnosti 1kg, 2kg, 3kg, 5kg a 10kg. Lze je použít nejen do bazénů, ale i do vířivek. Zde však dávejte pozor, při vyšších teplotách se může stát, že přípravky s obsahem Cl selžou a bude třeba koncentraci ve vodě doplnit mnohem dříve.
Jsou pomalurozpustné a v kombinaci s plovákem je tak zajištěno rovnoměrné rozšíření účinné látky do celého vodního prostředí.

Nezapomínejte na pH

Nezapomeňte také na jednu velmi podstatnou věc, ještě před použitím tablet s obsahem Cl je bezpodmínečně nutné zjistit hodnotu pH, která by se měla pohybovat v rozmezí 6,8 – 7,6. Určuje, jaké je vodní prostředí. Pokud se hodnoty nepohybují v určeném rozmezí, nebudou přípravky pro údržbu vody fungovat správně.
Jako první tedy vždy stanovte hodnotu pH a případně ji upravte, až pak dávkujte další přípravky. Budete-li o vodu v bazénu pravidelně pečovat a kontrolovat ji, s největší pravděpodobností se v bazénu žádné nežádoucí jevy nevyskytnou a vy si budete moci užívat báječné koupání po celé léto.garden